Nieuw! Play4Growth

Groei in je rol als leidinggevende of professional

Bekijk de folder

Voor succesvolle cultuurverandering in organisaties!

Onze klanten

De klanten waar Osse & Stevens voor werkt, zijn: grote multinationale organisaties, banken, industriële organisaties, nutsbedrijven, telecomorganisaties, ziekenhuizen en hogescholen.

Kenmerkend voor deze organisaties is dat ze zich vaak in turbulente overgangsfasen bevinden. Interne of externe veranderingen dwingen hen tot diepgaande transformaties in organisatie en cultuur. Deze organisaties beseffen dat sociale en psychologische factoren hierbij van kritische belang zijn. En dat hierin tegelijk de uitdaging ligt om een organisatie te scheppen die werkelijk productief en efficiënt functioneert.

Een aantal voorbeelden van aanleidingen om met ons te gaan werken:

Wij willen dat onze leidinggevenden zich transformeren tot leiders

"Onze leidinggevenden voldoen niet meer aan de eisen die aan hen gesteld worden. Wegens technologische- en marktontwikkelingen hebben wij leiders nodig die een visie hebben, kunnen inspireren en medewerkers in deze tijden van onzekerheid kunnen begeleiden. Wat kunnen we doen om dit te bereiken?"

Hoe bereiken we dat onze medewerkers zelfsturend worden?

"Onze organisatie heeft steeds meer nodig dat mensen zelfsturend zijn en hun carričre in eigen hand nemen. De realiteit is dat ze niet flexibel zijn en geen initiatief of risico’s nemen. Ze zijn passief en wachten af. Hoe zorgen we dat medewerkers mee kunnen met onze organisatieontwikkeling?"

Hoe overbruggen wij cultuurverschillen tussen medewerkers?

"Door een internationale fusie zijn er in onze organisatie grote cultuurverschillen ontstaan. Hierdoor is er onderling wanbegrip en miscommunicatie tussen de medewerkers gegroeid. De resultaten blijven hierdoor achter bij wat gewenst is. Wat kunnen we doen om een betere samenwerking tussen de culturen tot stand te brengen?"

Onze medewerkers moeten sociaal vaardig worden

"We verwachten steeds meer van onze medewerkers dat ze sociaal vaardig kunnen functioneren. Assertiviteit, elkaar effectief feedback geven en onderhandelingsvaardigheden zijn nodig. Hoe krijgen we dat voor elkaar?"

Ons team moet beter functioneren

"Onze team heeft acute begeleiding nodig. De leidinggevenden worden niet geaccepteerd en de medewerkers zijn gedemotiveerd. De prestaties van de organisatie staan op het spel, maar zelf komen we er niet meer uit"."

Klantprofiel

Klanten die succesvol met ons werken, voldoen vaak aan de volgende kenmerken:

Lees hier meer over onze aanpak: de resultaten die we boeken en de principes achter onze werkwijze