Nieuw! Play4Growth

Groei in je rol als leidinggevende of professional

Bekijk de folder

Voor succesvolle cultuurverandering in organisaties!

Loopt u telkens vast als het om cultuurverandering gaat?

Nieuwe omstandigheden dwingen organisaties voortdurend te veranderen. Van de medewerkers en leidinggevenden wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan deze situatie en nieuwe houding en gedrag ontwikkelen.

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veranderingen op het gebied van gedrag of houding zijn niet eenvoudig te plannen of op te dragen. Veel organisatieveranderingen lopen daarom zeer stroef en dat roept de nodige frustraties op.

Om daadwerkelijk de gewenste cultuurverandering te creëren is het nodig dat "voelen, denken en doen" op één lijn komen. Medewerkers begrijpen wat er nodig is, ervaren dit als positief en durven de stap te zetten om nieuw gedrag te ontwikkelen. Het vraagt om deskundigheid en ervaring om dit te bereiken.

Cécile Osse en Wim Stevens kunnen helpen om deze ingrijpende cultuur- veranderingen in korte tijd tot stand te brengen. Met onze innovatieve werkwijze bereiken wij dat de veranderingen tot het gewenste doel leiden en werkelijk kunnen bijdragen aan een optimale productiviteit en marktgerichtheid.

Is dit ook iets voor u organisatie? Lees hier meer over voor welke klanten wij dit doen