Nieuw! Play4Growth

Groei in je rol als leidinggevende of professional

Bekijk de folder

Voor succesvolle cultuurverandering in organisaties!

Cases

Effectief werken aan een nieuwe cultuur

Osse & Stevens faciliteert organisaties bij het ontwikkelen van een nieuwe cultuur doordat wij denken, en voelen en doel op één lijn liggen brengen. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van trajecten die wij hebben uitgevoerd.

Het probleem

Oudere medewerkers uit het lager kader (bedienden) functioneren niet goed. Ze ervaren een gebrek aan welbevinden, het ontbreekt ze aan zelfvertrouwen en assertiviteit. De employability is laag.

Er ontstaat behoefte aan verandering, omdat de marktomstandigheden veranderen en er nieuwe, hogere eisen gesteld worden aan deze medewerkers. Men verwacht steeds meer dat ze zelf sturing kunnen geven aan hun carrière. Dit veroorzaakt veel stress. Deze medewerkers zijn vatbaar voor uitval door ziekte en psychische problemen.

De oplossing

Via trainingen werken we gericht aan het vergroten van assertiviteit en communicatieve vaardigheden. Met behulp van psychodramatechnieken grijpen we aan op het niveau van de overtuigingen.

Het resultaat

Medewerkers zitten beter in hun vel, ze ervaren minder depressie en hebben meer zelfvertrouwen. Hun contactuele vaardigheden verbeteren. De winst voor de organisatie: oudere medewerkers functioneren beter en zijn effectief inzetbaar voor nieuwe carrièrepaden. Het ziekteverzuim neemt af.

Het probleem

Medewerkers van een gemeentelijke dienst leveren te lage kwaliteit ten aanzien van de klant. De communicatie en samenwerking in het team zijn slecht. Er is onderling wantrouwen en hokjesgeest. Informatie wordt niet aan elkaar doorgeven, waardoor men telkens verkeerde beslissingen neemt. Wrevel wordt niet uitgesproken maar woedt als een ondergrondse veenbrand. De bereidheid om te zoeken naar meer effectiviteit ontbreekt; het kritisch vermogen om te kijken naar het eigen bedrijfsmatig functioneren is zoek.

De oplossing

Via teamdagen, coaching en buitenoefeningen worden de valkuilen in het team onderzocht. Teamleden leren hoe ze elkaar effectief feedback kunnen geven. Strubbelingen en onvrede worden naar de oppervlakte gebracht. Nieuw en gewenst gedrag wordt geformuleerd en geoefend.

Resultaat

De samenwerking in het team verbetert aanzienlijk. Het eigen functioneren wordt bespreekbaar. Er ontstaat proactief gedrag, medewerkers nemen zelf initiatief en verantwoordelijkheid om de eigen resultaten en dienstbaarheid aan de klanten te verbeteren. Problemen en knelpunten worden gezamenlijk besproken en aangepakt.

Probleem

Er heeft een joint venture plaatsgevonden tussen twee banken, een Nederlandse en een Belgische. De resultaten vallen echter tegen. Er is onderling wantrouwen, machtsstrijd en coalitievorming. Men misgunt elkaar posities en werkt langs elkaar heen. Er is een onduidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die echter onbespreekbaar is.

Oplossing

In enkele tweedaagse trainingen met het managementteam wordt de analyse van het eigen functioneren gemaakt. Men spreekt zich uit en geeft feedback. Perspectieven voor nieuw gedrag worden besproken.

Resultaat

Het vertrouwen is gegroeid. Meer is meer respect en openheid voor elkaar. Men voelt meer waardering voor elkaars eigenheid. Men is in staat elkaar makkelijker aan te spreken en er ontstaat meer aansluiting in plaats van uitsluiting.

Lees hier meer ons en wat ons kwalificeert om dit werk te doen