Nieuw! Play4Growth

Groei in je rol als leidinggevende of professional

Bekijk de folder

Voor succesvolle cultuurverandering in organisaties!

Onze aanpak

"Van weerzin naar weer zin erin!"

Wat kan een trainingstraject van Osse & Stevens voor uw organisatie betekenen?

Op deze pagina lichten we toe hoe wij werken, welke resultaten we voor klanten behalen en wat de principes zijn die wij in ons werk hanteren.

Hoe wij werken

Osse & Stevens werkt vanuit de filosofie dat cultuurvraagstukken in organisaties samenhangen met onderliggende overtuigingen, gedachten en gevoelens bij de medewerkers. Vaak wordt gedacht dat deze te maken hebben met vaardigheden, bijvoorbeeld communicatieve of leidinggevende vaardigeden. Er wordt dan veel geld en tijd gestoken in het trainen van deze vaardigheden. Helaas zijn de resultaten hiervan vaak zeer mager.

Wij geloven evenmin in peptalk op grote bijeenkomsten om mensen tot verandering aan te sporen. Onze overtuiging is, dat werkelijke veranderingen pas kunnen ontstaan, als wordt gewerkt aan onderliggende overtuigingen.

Aangrijpen op het overtuigingenniveau betekent aandacht voor wat mensen voelen, denken en willen. Hierin is de sleutel tot werkelijke verandering te vinden. Wij brengen naar boven wat er leeft en laten mensen hierin stappen zetten – altijd met respect en op basis van vrijwilligheid.

Wij hanteren verschillende werkvormen om ontwikkeling te brengen op dit niveau, zoals psychodrama en Thema Gecentreerde Interactie. Dit zijn werkvormen die bij uitstek geschikt zijn om gedrag en houding te transformeren. Weerstand lost zich op en mensen kunnen hun energie weer volop richten op de taak.

Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat organisatieverandering ook aandacht vraagt voor de "harde kant": de procedures, de processen en de besluitvorming. Een nieuwe verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is nodig. In onze aanpak hanteren wij methodes om hier duidelijkheid in te krijgen.

"Als teamleider functioneerde ik niet goed. Ik had veel gezondheidsproblemen en voelde me moedeloos. In de coaching confronteerde Cécile me snel met mezelf. Dat was heel verwarrend, maar dankzij haar vertrouwen en ongedwongen aanpak, heeft dat bij mij geleid tot erkenning van mijzelf. Het resultaat? Ik ben weer volledig aanwezig op mijn werk. Ik voel me gewaardeerd door mijn teamleden en leiding-gevende. En wellicht het belangrijkste: ik heb weer energie, er weer zin in. Ik kan mijn team weer aansturen."

R.van D., teamleider IT, gemeente

Resultaten

Resultaten die wij voor onze klanten realiseren, zijn:

Beter leiderschap

Leidinggevenden ontwikkelen zich tot leiders. Ze leren om inspirerend voor anderen te zijn, empathie te ontwikkelen en meer aan zelfreflectie te doen. Hierdoor kunnen zij de leiders zijn die de medewerkers door de gewenste transitie begeleiden.

Mensen in beweging

Medewerkers komen in beweging: ze ontwikkelen hun eigen autonomie. Ze leren meer risico’s te nemen en verantwoordelijkheid te nemen. Ze leren beter om te gaan met complexiteit en krijgen zicht op de consequenties van hun handelen.

Teams gaan weer goed functioneren

Teamfricties komen tot een oplossing. Het objectieve functioneren van de teamleden verbetert; hun welbevinden groeit. Ze hebben er weer zin in!

Moeten wordt willen

Veranderingsprocessen die veel weerzin oproepen, worden nu gedragen door de medewerkers. Ze zien uitdagingen en kansen waar ze die eerst niet zagen.

Ingrijpende veranderingen komen in korte tijd tot stand

De investeringen in de nieuwe organisatie komen tot hun recht. Daadwerkelijke productiviteitsverbeteringen komen tot stand.

Ziekteverzuim neemt af

Medewerkers zitten beter in hun vel, ze kunnen beter omgaan met stress. Ook mentaal verzuim neemt af.

In onze trajecten hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Nu u meer weet over onze aanpak en de resultaten die we boeken, kunt u op deze pagina lezen welke diensten wij aanbieden.